Автоматизирана линия

Възможността за напълно автоматизирана линия с максимално запазване високо ниво на хигиена предполага монтиране на раздувна машина за производство на PET-бутилки преди синхроблока Pragmatic®. Друга възможност е използването на ориентатори за ориентиране и подаване на контейнерите чрез система от конвейери към основното оборудване. Различните изисквания към производителността предполагат широка гама от решения: