Пълнене с Pragmatic®

Pragmatic® е синхроблок, базиран на тегловно пълнене (от 6 до 50 пълнещи клапана) и затваряща секция (от 3 до 18 затв. глави), опционално се предлага вътрешно oбдухване на бутилката с пречистен въздух; блокът е снабден и с ориентатор и елеватор за капачки; чекинг-дивайс за тегло и капачки. Огражденията са свободностоящи стъклени около работещите модули, конструкцията на блока е вибрационно оптимизирана, което заедно с мощния софтуер, усъвършенстван през годините, позволява да предлагаме бързо и прецизно тегловно пълнене с капацитет от 3000 до 25000 бут./час (приравнено към 1 л.)
Опционално блока се комплектова с устройство за впръскване на течен азот и “devar” устройство.