WFS – Тегловно пълнене

Тегловната технология на пълнене дава абсолютна точност, лесна трансформация на тегла в обеми чрез управлението на машината и позволява възможност за предварително въвеждане на коригиращи параметри според вида на олиото и съхраняването им в паметта на машината. Високата хигиена се гарантира от липсата на уплътнения и движещи се части в пълнещите клапани.
При тегловното дозиране, чрез използваните прецизни и надеждни тегловни сензори, ние гарантираме отличнична точност и спокойно, ламинарно гравитационно пълнене, което не влияе върху структурата на продукта. Използването на нашите патентовани пълнещи клапани съчетано с точно контролираната многостепенна система за отваряне и затваряне на клапаните, ни позволява постигането на максимално висока скорост на пълнене и маскимална точност.
Комбинирания тегловен моноблок за PET и метални контейнери с обек – 3л до 6л – модел Pragmatic® 49RWTC


Тегловен моноблок, специално конструиран за пълнене в метални контейнери с обем 18л. – модел Pragmatic® 49RWTC-G
Производителност: 600 to 1500 опак./час