Поддръжка и Сервиз

Монтажния и сервизен екип на Индекс-6 осигурява пълна поддръжка през целия жизнен цикъл на оборудването; обучава и подкрепя след монтажа на място персонала в реални производствени условия; решава всички възникнали въпроси, като осигурява консултации, гаранционна и следгаранционна поддръжка. Доставя оригинални резервни части за по-надеждна експлоатация на мощностите.