VFS – Обемно пълнене

Обемното пълнене на растителни масла се предлага като вариант в зависимост от желанията и капацитета на клиента, той е класически традиционнен метод с предварително дозиране на зададен обем и напълването му в бутилките, машините са с опростена конструкция, характеризира се с лесна експлоатация и, капацитет от 1000 до 15000 бут./час. Може да бъде с ръчно, полуавтоматично или автоматично задаване на обема от управлението на машината.